Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Πάθη φωνηέντων

     Έκθλιψη παθαίνει μια λέξη που τελειώνει σε φωνήεν, όταν βρεθεί μπροστά από λέξη που αρχίζει από φωνήεν. Στη θέση του φωνήεντος που φεύγει , βάζουμε απόστροφο π.χ. το άλογο - τ΄ άλογο. Ο σύνδεσμος "και" μετατρέπεται μπροστά από φωνήεν σε"κι" π.χ. κι άλλο. Λέξεις που παθαίνουν συνήθως έκθλιψη είναι οι ακόλουθες: το, του, τα, θα, να, με, σε, από, για, κατά, παρά ίσαμε, μου,σου.  

      Αφαίρεση παθαίνει μια λέξη που αρχίζει από φωνήεν, όταν βρεθεί μετά από λέξη που τελειώνει σε φωνήεν π.χ. μου έφερε - μου ΄φερε.  Συνήθως αφαίρεση έχουμε μετά από τις λέξεις μου, σου, του, τα, πού, που, θα, να. Και εδώ χρησιμοποιούμε την απόστροφο.

     Αποκοπή παθαίνει το τελικό φωνήεν  μιας λέξης, όταν βρεθεί μπροστά από το αρχικό σύμφωνο της λέξης που ακολουθεί π.χ. δώσε το - δώσ΄ το. Η απόστροφος χρησιμοποιείται και σε αυτήν την περίπτωση στη θέση του φωνήεντος που χάνεται. Η λέξη "μέσα" όταν παθαίνει αποκοπή γράφεται με τελικό "ς", ενώ στην έκθλιψη γράφεται με "σ" και απόστροφο π.χ. μες στο σπίτι, αλλά μέσ΄ από το σπίτι. 


 Χρησιμοποίησε στα παρακάτω την έκθλιψη, την αφαίρεση και την αποκοπή, όπως στο παράδειγμα.

μέσα - μέσ΄ από                           να έρθω -                                        μέσα στην - 
θα είμαι -                                      και εγώ -                                         μου έφερε - 
πάρε το -                                      το άλλο -                                          δώσε μου -     
το ένα -                                          για αλλού -                                     σε αγαπώ -                              


Εξάσκηση στα πάθη των φωνηέντων 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.