Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Εξάσκηση στη Γλώσσα (2)

1) Ξαναγράφω τις προτάσεις, βάζοντας στη θέση του οριστικού άρθρου, το αόριστο άρθρο.

Ο μαθητής διαβάζει.   _____________________________________
Το αυτοκίνητο τρέχει. _____________________________________
Η λάμπα έσβησε. ________________________________________

2) Βάζω ο ή ω και τονίζω:

προστατευ__μενος, υμν__ντας, λυτρ__μενος, παγ__μενος, ειπ__μενος, ερχ__μενος, διαδιδ__ντας.

3) Συμπλήρωσε όπως στο παράδειγμα:

Αρσενικό                                   Θηλυκό                                     Ουδέτερο
ο δήμαρχος                              η δημαρχία                               το δημαρχείο
ο πρόεδρος                         ______________                  _______________
ο υπουργός                        ______________                 _______________
ο υφαντουργός                  ______________                 _______________
ο χαλυβουργός                   ______________                 _______________

4) Συμπληρώνω τα κενά και τονίζω:

Δεν έχει γιατρ__ά.
Καλή σοδ__ά!
Η ευφορ__α της γης.
Η Οικονομική Εφορ__α εισπράττει φόρους από εταιρ__ες.
 Η Σχολική Εφορ__α φροντίζει για την καλή λειτουργία του Σχολείου.
 Η απληστ__α, η αλαζον__α και η ζ__λεια είναι ελαττώματα.
 Σ΄ όλη τη διάρκεια της προεδρ__ας του έδειξε συμπάθ__α για όσους μάστιζε η φτώχ__α, η αρρώστ__α, η ορφάν__α και η δυστυχ__α. 

5) Συμπληρώνω τα κενά και τονίζω:

ο επαρχι__της                              ο ελαι__νας                          ο Αλιακμ__νας
ο τοξ__της                                   ο καυσ__νας                         ο καν__νας
ο δεσπ__της                                ο αχυρ__νας                          ο κηδεμ__νας
ο προδ__της                                ο στρατ__νας                        ο πνευμ__νας
ο πατρι__της                               ο Στρυμ__νας                       ο Μαραθ__νας
ο Μακεδ__νας                             ο Σ__λωνας                           ο Ιαπ__νας
ο ιδρ__της                                    ο μην__της                            ο δεσμ__της

6) Συμπληρώνω τα κενά και τονίζω:

εργασ__α                            ακτοπλο__α                                απν__α
υπηρεσ__α                          οδοιπορ__α                                γειτον__α
αεροπορ__α                        ωφελ__α                                     ηγεμον__α
βοηθ__α                              ενεργ__α                                    προεδρ__α
πορ__α                                δυσπν__α                                   αμελ__α
συμπαθ__α                         διαρκ__α                                     ενεργ__α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.