Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Τα παραθετικά των επιθέτων

   Τα επίθετα έχουν τους εξής βαθμούς: τον θετικό, τον συγκριτικό, τον σχετικό υπερθετικό και τον απόλυτο υπερθετικό βαθμό.
  Επίθετα θετικού βαθμού ονομάζονται εκείνα που φανερώνουν ότι ένα ουσιαστικό έχει ένα γνώρισμα ή μία ιδιότητα π.χ. Ο Σωτήρης είναι ικανός.
  Επίθετα συγκριτικού βαθμού ονομάζονται εκείνα που φανερώνουν ότι ένα ουσιαστικό έχει ένα γνώρισμα ή μία ιδιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από ένα άλλο π.χ. Ο Σωτήρης είναι ικανότερος ή πιο ικανός από τον Πέτρο.
   Επίθετα σχετικού υπερθετικού βαθμού ονομάζονται εκείνα που φανερώνουν ότι ένα ουσιαστικό έχει ένα γνώρισμα ή μία ιδιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από όλα τα όμοια του με τα οποία συγκρίνεται π.χ. Ο Σωτήρης είναι ο ικανότερος ή ο πιο ικανός από όλους. 
  Επίθετα απόλυτου υπερθετικού βαθμού ονομάζονται εκείνα που φανερώνουν ότι ένα ουσιαστικό έχει ένα γνώρισμα ή μία ιδιότητα σε απόλυτο βαθμό, χωρίς να γίνεται σύγκριση με άλλα ουσιαστικά π.χ. Ο Σωτήρης είναι ικανότατος ή πολύ ικανός ή πάρα πολύ ικανός
  Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός αποτελούν τα παραθετικά των επιθέτων.  

Να σχηματίσεις τα μονολεκτικά (με μία λέξη) παραθετικά των παρακάτω επιθέτων, όπως στο παράδειγμα:

Θετικός βαθμός  Συγκριτικός βαθμός   Υπερθετικός βαθμός

έξυπνος                εξυπνότερος                 εξυπνότατος
ταχύς             .................................       ................................                 
βαρύς             ................................      .................................                     υγιής              ................................       ................................         
ζωηρός           ................................      ..................................                
τίμιος             .................................      .................................                
συνεπής         .................................      .................................             
λαμπερός       .................................      .................................            
γλυκύς           .................................     .................................                    ζωηρός           .................................     .................................         
                     Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.