Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Τι είναι η κλίμακα του χάρτη

                       
Όλοι οι χάρτες παρουσιάζουν μια περιοχή μικρότερη απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα, την παρουσιάζουν δηλαδή σε σμίκρυνση.
Σε κάθε χάρτη σημειώνεται η κλίμακά του που μας πληροφορεί πόσο μικρότερη είναι μια απόσταση σε ευθεία γραμμή  στον χάρτη σε σχέση με την αντίστοιχη απόσταση σε ευθεία στην πραγματικότητα.
Η κλίμακα παρουσιάζεται με διάφορους τρόπους πάνω στους χάρτες.
Συνήθως παρουσιάζεται με τις παρακάτω μορφές:
1 : 200.000
Διαβάζεται ένα προς διακόσιες χιλιάδες και σημαίνει πως κάθε ένα εκατοστό στον χάρτη, στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με 200.000 εκατοστά ή 2.000 μέτρα ή 2χμ. σε ευθεία γραμμή.

Σημαίνει ακριβώς το ίδιο με το παραπάνω, μόνο που γράφεται ως αναλογία.

Εδώ η κλίμακα αναπαριστάται με μια ευθεία χωρισμένη σε ίσα τμήματα. Κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε ευθεία γραμμή στην επιφάνεια της γης.
Στο παράδειγμα κάθε μέρος είναι 50 χιλιόμετρα.
           Ας υποθέσουμε πως έχουμε έναν χάρτη με κλίμακα 1 : 200.000.
·       Μετράμε με έναν χάρακα την απόσταση σε ευθεία γραμμή δύο σημείων που θέλουμε πάνω στον χάρτη. Έστω πως είναι 9 εκατοστά.
Αυτό σημαίνει πως τα 9 εκατοστά στον χάρτη είναι στην πραγματικότητα 200.000 φορές μεγαλύτερη απόσταση σε ευθεία γραμμή.
·       Άρα πολλαπλασιάζουμε 9 Χ 200.000 = 1.800.000 εκ.
·       Μετατρέπουμε τα εκατοστά σε μέτρα διαιρώντας με το 100                     1.800.000 εκ. : 100 = 18.000 μέτρα.
·       Αν θέλουμε, μετατρέπουμε τα μέτρα σε χιλιόμετρα διαιρώντας με το 1.000                  18.000 μ. : 1.000 = 18 χιλιόμετρα.
·       Η απόσταση που μετρήσαμε στον χάρτη είναι 18 χιλιόμετρα στην πραγματικότητα.

  • Όταν ο παρονομαστής στο κλάσμα της κλίμακας μικραίνει, ο χάρτης μας δείχνει πολλές λεπτομέρειες, οπότε η κλίμακα είναι μεγάλη.
  • Όταν ο παρονομαστής στο κλάσμα της κλίμακας μεγαλώνει, ο χάρτης μας δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες, οπότε η κλίμακα είναι μικρή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.