Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Η Αναστάσιμη Προσευχή

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι,
ζωήν χαρισάμενος
Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,
προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον,
Ιησούν
τον μόνον αναμάρτητον.
Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν
και την Αγίαν σου Ανάστασιν
υμνούμεν και δοξάζωμεν
Συ γαρ ει ο Θεός ημών,
εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν,
το όνομά Σου ονομάζομεν.
Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν
την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν.
Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς,
θανάτω, θάνατον ώλεσεν.
Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν,
Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.


Μετάφραση


Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε αφού κατέβηκε και δίδαξε στους νεκρούς
καταπατώντας με τον θάνατό του τον φυσικὸ και τον πνευματικὸ θάνατο
και σε όσους βρίσκονταν σε τάφους, είτε φυσικοὺς είτε πνευματικούς,
χάρισε έτσι την αληθινὴ ζωή.

 Αφού είδαμε την Ανάσταση του Χριστού,
ας προσκυνήσουμε τον Άγιο και Κύριο,
τον Θεάνθρωπο Ιησού που είναι ο μόνος αναμάρτητος.
Τη Σταυρική Σου θυσία Χριστὲ προσκυνούμε
και την Αγία Σου Ανάσταση
υμνούμε καὶ δοξάζουμε·
διότι Εσὺ είσαι ο Θεός μας,
και Θεὸ άλλον εκτὸς απὸ Εσένα δεν αναγνωρίζουμε κανένα,
και μόνο τὸ όνομά Σου σημαίνει Θεὸς για εμάς.
Ελάτε όλοι οι πιστοί,
ας προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση του Χριστού·
αφού η Ανάστασή Του που έγινε μετὰ τη Σταυρική Του Θυσία,
έφερε μεγάλη χαρὰ που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο.
Παντοτινὰ θα ευλογούμε το όνομα του Κυρίου,
και παντοτινὰ θα υμνούμε την Ανάστασή Του.
Διότι, επειδὴ υπέμεινε Πάθη και Σταυρό απὸ εμάς για εμάς,
κατανίκησε κι έδιωξε τον θάνατο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.